سنگ مرمر سفید قروه گیوتین GO9

سنگ  مرمر سفید قروه گیوتین  GO9 #1سنگ  مرمر سفید قروه گیوتین  GO9 #2سنگ  مرمر سفید قروه گیوتین  GO9 #3سنگ  مرمر سفید قروه گیوتین  GO9 #4

افتخار داریم تنها مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های مرمر(دکوری) قیچی, گیوتین و بادبر در قالب کارهای سنگ(مرمر) دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ مرمر  در  رنگهای مختلف می باشد.

                                       1سانت طولی

                                       2سانت طولی

                                       3سانت طولی

                                       4سانت طولی

                                       5سانت طولی

                               6سانت طولی

                                       7سانت طولی

                                       8 سانت طولی

ابعادبالا و سایر سایزها بصورت سفارشی قابل تولید است.