سرویس دستشویی سنگی KD29

سرویس دستشویی سنگی  KD29 #1سرویس دستشویی سنگی  KD29 #2

اجرای این سرویس از سنگ تراورتن بژ حاجی آباد میباشد. ( رویال فلکس )