دستشویی سنگی رومیزی KD18

دستشویی سنگی رومیزی  KD18 #1

دستشویی سنگی رومیزی از جنس  مرمر سفید قروه. (طرح واجرا:رویال فلکس)